Sponsor: www.girl-ukrainian.com

Frågan vi alla ställer oss ibland: Kan jag bli en bra man åt en kvinna från Ukraina? Fundera på det ett tag. Om du tänker: ja! ­ Fundera på varför. Om du tänker: nej! ­ Fundera på varför. Fundera på frågeställningen i sig, är den rätt formulerad? Att vara en bra man är svårt att vara när man inte har en relation eller person att utgå ifrån. Vad som är bra för en person kan vara dåligt för en annan. Vissa personer uppskattar en viss sak och andra uppskattar andra saker. Bara för du kan uppfylla kriterierna för allmänt bra bemötande av personer (se övriga artiklar) är det inte detsamma som att det är praxis för sig eller att det finns en kemi mellan er.

Respektfullt beteende är bara en förutsättning för att relationer ska kunna finnas över huvudtaget ­ ingen garanti för att alla inblandade parter är intresserade av att ha kvar relationen. Trots allt så finns du och din personlighet bakom beteendet. Du har vanor, ovanor, preferenser och icke­preferenser. Du kan göra saker andra ogillar eller stör sig på. Du kan ha åsikter och värderingar som är osmakliga och som får folk att förakta sig.

Det är inget du kan sudda över med ett respektfullt beteende, även om det respektfulla beteendet kan göra det mer uthärdligt att vara i din omgivning. Att vara en bra man är ingenting som kan ske utanför en relation. Det går att tillägna sig själv diverse epitet och det går att identifiera sig som vitt spridda saker, men detta säger ingenting om ett bra manskap i sig. Att vara en bra man handlar om att vara lyhörd inför sin fru, man eller partner. Det handlar om att göra väl. Det handlar om att anpassa sig efter andras premisser utan att ge upp sin egna integritet.

Vad du själv anser vara vad som utgör en ”bra man” är inte detsamma som att andra delar din uppfattning. Är du villig att ifrågasätta dina egna antaganden? Ta in ny input från andra personer? Är du intresserad av att förändra dig själv? Vill du förändra dig själv för någon annans skull, för din egen eller både ock? Till vad vill du bli? Hur ska du nå tid? Inom vilken tidsram? Under vilka förutsättningar? Kan du förändra dig själv på en gång eller måste kraven och önskemålen komma utifrån, från andra?